Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
25/04/2024 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2024-2025
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Πολιτική ποιότητας / Quality policy

Είσοδος

είσοδος χρήστη (email)

συνθηματικόβοηθητικές σελίδες:
οδηγίες σύνδεσης στο σύστημα για φοιτητές
υπενθύμιση συνθηματικού για φοιτητές
υπενθύμιση συνθηματικού για διδάσκοντες
⇒ προτεινόμενο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων: VideoLAN media player

ανάπτυξη από Μιχάλης Καλοχριστιανάκης, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος