Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
15 Οκτ 2020
Πίνακας επιτυχόντων 2020

16 Απρ 2020
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2020-2021

28 Noε 2019
Νέες σελίδες υπενθύμισης συνθηματικού για φοιτητές και διδάσκοντες

27 Σεπτ 2019
Πίνακας επιτυχόντων 2019

2 Σεπτ 2019
Πρόγραμμα μαθηματών του ΠΜΣ
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Είσοδος

είσοδος χρήστη (email)

συνθηματικόβοηθητικές σελίδες:
οδηγίες σύνδεσης στο σύστημα για φοιτητές
υπενθύμιση συνθηματικού για φοιτητές
υπενθύμιση συνθηματικού για διδάσκοντες
⇒ προτεινόμενο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων: VideoLAN media player

ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019