Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
28 Noε 2019
Νέες σελίδες υπενθύμισης συνθηματικού για φοιτητές και διδάσκοντες

27 Σεπτ 2019
Πίνακας επιτυχόντων 2019

2 Σεπτ 2019
Πρόγραμμα μαθηματών του ΠΜΣ

18 Ιουλ 2019
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2019-2020
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Ωρολόγιο πρόγραμμα


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σάββατο 5/10/2019 10:00 - 12:00 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
12:00 - 14:00 Γενική Τραυματολογία
14:00 - 16:00 Χειρουργικές Λοιμώξεις
Σάββατο 12/10/201910:00 - 12:00 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
12:00 - 14:00 Γενική Τραυματολογία
14:00 - 16:00 Χειρουργικές Λοιμώξεις
Σάββατο 19/10/201910:00 - 12:00 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
12:00 - 14:00 Γενική Τραυματολογία
14:00 - 16:00 Χειρουργικές Λοιμώξεις
Σάββατο 26/10/201910:00 - 12:00 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
12:00 - 14:00 Γενική Τραυματολογία
14:00 - 16:00 Χειρουργικές Λοιμώξεις
Σάββατο 02/11/201910:00 - 12:00 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
12:00 - 14:00 Γενική Τραυματολογία
14:00 - 16:00 Χειρουργικές Λοιμώξεις
Σάββατο 09/11/201910:00 - 12:00 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
12:00 - 14:00 Γενική Τραυματολογία
14:00 - 16:00 Χειρουργικές Λοιμώξεις
Σάββατο 16/11/201910:00 - 12:00 Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
12:00 - 14:00 Γενική Τραυματολογία
14:00 - 16:00 Χειρουργικές Λοιμώξεις
Σάββατο 23/11/201910:00 - 12:00 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού / Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
12:00 - 14:00 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
14:00 - 16:00 Ειδική Τραυματολογία ΙI / Ειδική Τραυματολογία Ι
Σάββατο 30/11/201910:00 - 12:00 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού / Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
12:00 - 14:00 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
14:00 - 16:00 Ειδική Τραυματολογία ΙI / Ειδική Τραυματολογία Ι
Σάββατο 07/12/201910:00 - 12:00 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού / Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
12:00 - 14:00 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
14:00 - 16:00 Ειδική Τραυματολογία ΙI / Ειδική Τραυματολογία Ι
Σάββατο 14/12/201910:00 - 12:00 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού / Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
12:00 - 14:00 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
14:00 - 16:00 Ειδική Τραυματολογία ΙI / Ειδική Τραυματολογία Ι
Σάββατο 21/12/201910:00 - 12:00 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού / Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
12:00 - 14:00 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
14:00 - 16:00 Ειδική Τραυματολογία ΙI / Ειδική Τραυματολογία Ι
Σάββατο 11/01/202010:00 - 12:00 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού / Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
12:00 - 14:00 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
14:00 - 16:00 Ειδική Τραυματολογία ΙI / Ειδική Τραυματολογία Ι
Σάββατο 18/01/202010:00 - 12:00 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού / Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
12:00 - 14:00 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
14:00 - 16:00 Ειδική Τραυματολογία ΙI / Ειδική Τραυματολογία Ι


ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019