Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
25/04/2024 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2024-2025
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Πολιτική ποιότητας / Quality policy

Ωρολόγιο πρόγραμμαΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ημερομηνία ώρα τίτλος μαθήματος
13/03/202110:00 - 12:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
12:00 - 14:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
SSC 207 Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στης ορθοπαιδική
14:00 - 16:00SSC 204 Ο χειρουσγικός ασθενής στηΜΕΘ-ΜΑΦ
20/03/202110:00 - 12:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
12:00 - 14:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
SSC 207 Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στης ορθοπαιδική
14:00 - 16:00SSC 204 Ο χειρουσγικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ
16:00 - 18:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
27/03/202110:00 - 12:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
12:00 - 14:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
SSC 207 Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στης ορθοπαιδική
14:00 - 16:00SSC 204 Ο χειρουσγικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ
03/04/202110:00 - 12:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
12:00 - 14:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
SSC 207 Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στης ορθοπαιδική
14:00 - 16:00SSC 204 Ο χειρουσγικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ
10/04/202110:00 - 12:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
12:00 - 14:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
SSC 207 Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στης ορθοπαιδική
14:00 - 16:00SSC 202 Εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων
16:00 - 18:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
17/04/202110:00 - 12:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
12:00 - 14:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
SSC 207 Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στης ορθοπαιδική
14:00 - 16:00SSC 204 Ο χειρουσγικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ
24/04/202110:00 - 12:00SSC 201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
12:00 - 14:00SSC 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλίας
SSC 207 Ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στης ορθοπαιδική
14:00 - 16:00SSC 204 Ο χειρουσγικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ


ανάπτυξη από Μιχάλης Καλοχριστιανάκης, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος