Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Πρόγραμμα διαλέξεων


SSC101 - Αρχές των Χειρουργικών επιστημών
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Εισαγωγή στην αίθουσα χειρουργείου. Το προσωπικό του χειρουργείου. Γενικά μέτρα ασφαλείας. Χειρουργική ένδυση. Τοποθέτηση ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι. Αποφυγή κακώσεων.
08/10/2022 10:00-12:00 Κ.Λασιθιωτάκης-Σ.Κοκκινάκης
2 Αρχές χειρουργικής ογκολογίας, Αρχές γηριατρικής χειρουργικής, Επούλωση τραύματος, Συστήματα εκτίμησης χειρουργικού κινδύνου
15/10/2022 10:00-12:00 Κ.Λασιθιωτάκης-Σ.Κοκκινάκης-Α.Ανδρέου
3 Προεγχειρητικός έλεγχος – κατευθυντήριες οδηγίες. Ενδελεχής γηριατρική εκτίμηση και φαινότυπος ευπάθειας (frailty).
22/10/2022 10:00-00:00 Β.Νύκταρη
4 Ενημέρωση του ασθενούς και συγκατάθεση για χειρουργικές επεμβάσεις. Πώς να βοηθήσετε αποτελεσματικά σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής και ορθοπεδικής.
29/10/2022 10:00-00:00 Η.Αθανασάκης
5 Οδηγίες για συγγραφή πρακτικού χειρουργίου και μετεγχειρητικών οδηγιών. Συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση
05/11/2022 10:00-12:00 Ι.Ρωμανός
6 Γενικές επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων. Ειδικές επιπλοκές επεμβάσεων γενικής χειρουργικής
12/11/2022 10:00-12:00 Ε. deBree
7 Ειδικές επιπλοκές επεμβάσεων αγγειοχειρουργικής. Η συμβολή αγγειοχειρουργικής στην γενική και ογκολογική χειρουργική.
19/11/2022 10:00-12:00 Ν.Κοντοπόδης

SSC102 - Γενική Τραυματολογία
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Επιδημιολογικά στοιχεία τραύματος, Κινηματική και μηχανισμοί τραύματος
08/10/2022 14:00-16:00 Ε.Κρανιώτη
2 Συστήματα αντιμετώπισης, διαλογής και μεταφοράς τραυματιών. Κλίμακες αξιολόγησης βαρύτητας τραύματος.
15/11/2022 02:00-04:00 Κ.Λασιθιωτάκης -Σ.Κοκκινάκης
3 Αντιμετώπιση καταστροφών και μαζικών τραυματισμών Πρόληψη του τραύματος
22/10/2022 14:00-16:00 Ν.Κοντοπόδης
4 Κοινά σφάλματα στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Βαλλιστική και τραύμα από εκρήξεις
29/10/2022 02:00-16:00 Κ.Λασιθιωτάκης-Σ.Κοκκινάκης
5 Η διερεύνηση και αντιμετώπιση του σοκ στον τραυματία. Διαταραχές πήξης στον πολυτραυματία
05/11/2022 14:00-16:00 Μ.Λιλίτσης
6 Αρχές προνοσοκομειακής φροντίδας τραύματος
12/11/2022 14:00-16:00 Μ.Ζερβόπουλος

SSC103 - Χειρουργικές Λοιμώξεις
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Η σύγχρονη θεώρηση της λοίμωξης - Μοριακή διάγνωση στη Μικροβιολογία
08/10/2022 12:00-14:00 Γ. Χαμηλός
2 Ο χειρουργικός ασθενής με εμπύρετο
15/10/2022 12:00-14:00 Γ. Χαμηλός
3 Σηπτικό shock – Σύνδρομο έκπτωσης πολλαπλών οργάνων
22/10/2022 12:00-14:00 Κ.Λασιθιωτάκης-Τ.Νικολουζάκης
4 Περιτονίτιδα –πυελική φλεγμονή- ενδοκοιλιακά αποστήματα
29/10/2022 12:00-14:00 Χ.Αγαλιανός
5 Νεκρωτικές φλεγμονές μαλακών μορίων - σηπτική αρθρίτιδα
05/11/2022 12:00-14:00 Ι.Ρωμανός
6 α) COVID-19 & χειρουργικός ασθενής, β) Χειρουγικές λοιμώξεις στον ογκολογικό ασθενή
12/11/2022 12:00-14:00 Δ.Κοφτερίδης-Π.Ιωάννου
7 Μετεγχειρητικές λοιμώξεις (Προφύλαξη- Αντιμετώπιση)
19/11/2022 12:00-14:00 Κ.Λασιθιωτάκης-Τ.Νικολουζάκης-Θ.Τοσουνίδης

SSC104 - Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Ανασκόπηση βασικών εννοιών και μεθόδων Βιοστατιστικής
26/11/2022 10:00-12:00 Κριτσωτάκης Ε.
2 Σχεδιασμός μελετών παρατήρησης
03/12/2022 10:00-12:00 Κριτσωτάκης Ε.
3 Σχεδιασμός παρεμβατικών και πειραματικών μελετών
10/12/2022 10:00-12:00 Χλουβεράκης Γ.
4 Καθορισμός μεγέθους δείγματος και στατιστικής ισχύος μιας μελέτης
17/12/2022 10:00-12:00 Χλουβεράκης Γ.
5 Ανάλυση παλινδρόμησης (γραμμική και λογιστική)
14/01/2023 10:00-12:00 Κριτσωτάκης Ε.
6 Ανάλυση επιβίωσης και παλινδρόμηση Cox (μέρος 1ο)
21/01/2023 10:00-12:00 Κριτσωτάκης Ε.
7 Ανάλυση επιβίωσης και παλινδρόμηση Cox (μέρος 2ο)
28/01/2023 10:00-12:00 Κριτσωτάκης Ε.
8 Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις
04/02/2023 10:00-12:00 Κριτσωτάκης Ε.

SSC105 - Ειδική Τραυματολογία Ι
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 1. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
26/11/2022 14:00-16:00 Α.Βάκης
2 Τραύμα κεφαλής-τραχήλου
03/12/2022 14:00-16:00 Α.Καρατζάνης
3 Τραύμα θώρακα
04/12/2022 14:00-16:00 Ε. Κεφαλογιάννης/Αλεξόπουλος
4 Τραύμα κοιλίας/Damage control surgery
17/12/2022 14:00-16:00 Κ. Λασιθιωτάκης, Ε.Χρυσός
5 Αγγειοχειρουργικό τραύμα
14/01/2023 14:00-16:00 N. Κοντοπόδης
7 Θερμικό και χημικό τραύμα – πνιγμός, β) Τραύμα σε εγκύους – παιδιά - ηλικιωμένους
21/01/2023 14:00-16:00 Μ. Λιλίτσης
8 Τραύμα νεφρών-ουρητήρων-κύστης
28/01/2023 14:00-16:00 Χ.Μαμουλάκης

SSC106 - Ειδική Τραυματολογία II
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Πολυτραυματίας – Πέρα από το ATLS
26/11/2022 14:00-16:00 Θ. Τοσουνίδης
2 Ενδομυελικές ηλώσεις
03/12/2022 14:00-16:00 Κ. Τιλκερίδης
3 Κατάγματα σε παιδιά
10/12/2022 14:00-16:00 Ρ.Δημητρίου
4 Επιπλοκές καταγμάτων
17/12/2022 14:00-16:00 Β. Νικολάου
5 Κατάγματα σε ηλικιωμένους, γηριατρική αντιμετώπιση
14/01/2023 14:00-16:00 Σ. Παναγιωτάκης
6 Συστήματα αντιμετώπισης του τραύματος
21/01/2023 14:00-16:00 Θ.Τοσουνίδης
7 Τραύμα σε εγκύους-παιδιά-ηλικιωμένους,/Κατάγματα σπονδυλικής στήλης
28/01/2022 14:00-04:00 Ι. Σπερελάκης

SSC107 - Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Χειρ/κή ανατομία σπονδυλικής στήληςάδισης
03/12/2022 12:00-14:00 Αρ. Ζιμπής
3 Χειρ/κή ανατομία ωμικής ζώνης & μασχαλιαίας κοιλότητας
10/12/0022 12:00-14:00 Ρ. Δημητρίου
4 Χειρ/κή ανατομία αγκώνα, πηχεοκαρπικής& άκρας χείρας
17/12/2022 12:00-14:00 Ν. Αναστασόπουλος
5 Χειρ/κή ανατομία πυέλου & ισχίου
14/01/2023 12:00-14:00 Θ. Τοσουνίδης
6 Χειρ/κη ανατομία γόνατος & ιγνυακού βόθρου
21/01/2023 00:00-02:00 Τ.Τότλης
7 Χειρ/κή ανατομία ποδοκνημικής άρθρωσης & άκρου ποδός
21/01/0023 12:00-14:00 Τ.Τότλης

SSC108 - Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Χειρ/κή ανατομία παχέος εντέρου & ορθοπρωκτικού σωλήνα
26/11/0022 12:00-14:00 Ι. Τσιαούσης
2 Χειρ/κή ανατομία οισοφάγου – επιπλόων – στομάχου
03/12/2022 12:00-14:00 Θ. Μαριόλης - Σαψάκος
3 Χειρ/κή ανατομία ήπατος – χοληφόρων – παγκρέατος
10/12/2022 12:00-14:00 Ι. Τσιαούσης
4 Ανατομία της όρθιας στάσης και της βάδισης
11/12/0022 12:00-14:00 Μ.Σγάντζος
5 Χειρ/κή ανατομία ο/π χώρου & προσθίου διαμερίσματος πυέλου
14/01/2023 12:00-14:00 Κ. Γυφτόπουλος
6 Η ανατομική βάση των επιπλοκών της γυναικολογικής χειρουργικής
28/01/2023 16:00-18:00 Ι.Τσιαούσης
7 Απεικονιστική ανατομία κοιλιάς
28/01/2023 12:00-14:00 Α. Βάσιου

SSC201 - Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Ο αναπνευστικός ασθενής πριν και μετά το χειρουργείο
13/03/2021 10:00-12:00 Σ. Σχίζα
2 Ο καρδιαγγειακός ασθενής πριν και μετά το χειρουργείο
20/03/2021 10:00-12:00 Μ. Μαρκέτου
3 Ο γηριατρικός ασθενής πριν και μετά το χειρουργείο
27/03/2021 10:00-12:00 Αλ. Ανδρέου
4 Ο μεταβολικός ασθενής πριν και μετά το χειρουργείο
03/04/2021 10:00-12:00 Θ. Φιλιππάτος
5 Ο αιματολογικός ασθενής πριν και μετά το χειρουργείο
10/04/2021 10:00-12:00 Χ. Ποντίκογλου
6 Γενικές αρχές Επεμβατικής Ακτινολογίας
17/04/2021 10:00-12:00 Μ. Γλυνός
7 Εμβολισμός σε οξείες αιμορραγίες
24/04/2021 10:00-12:00 Μ. Γλυνός

SSC202 - Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Εκμάθηση διενέργειας κρικοθυρεοειδοτομής / τραχειοστομίας
22/02/2020 14:00-16:00 Η. Αθανασάκης
2 Εκμάθηση τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής (μηριαία φλέβα)
29/02/2020 14:00-16:00 Η. Αθανασάκης
3 Εκμάθηση τοποθέτησης ενδοτραχειακού σωλήνα (διασωλήνωση)
07/03/2020 14:00-16:00 Εμ. Λιλίτσης
4 Εκμάθηση τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής (υποκλείδιος φλέβα)
14/03/2020 14:00-16:00 Η. Αθανασάκης
5 Εκμάθηση τοποθέτησης θωρακικού σωλήνα (σωλήνας Bullau)
21/03/2020 14:00-16:00 Η. Αθανασάκης
6 Εκμάθηση τοποθέτησης αρτηριακής γραμμής -κεντρικής φλεβικής γραμμής (έσω σφιγίτιδα φλέβα)
28/03/2020 14:00-16:00 Β. Νύκταρη
7 Εκμάθηση διενέργειας διαγνωστικής περιτοναϊκής πλύσης (DPL)
04/04/2020 14:00-16:00 Η. Αθανασάκης

SSC203 - Γενική - Περιοχική Αναισθησία και Μετεγχειριτική Αναλγησία - Ανάνηψη
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Γενική διάλεξη: περιοχική και γενική αναισθησία: ενδείξεις, αντενδείξεις επιπλοκές
02/05/2020 10:00-12:00 Αικατερίνη Χατζημιχάλη
2 Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών – παρακολούθηση της επάρκειας της κυκλοφορίας
09/05/2020 10:00-12:00 Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου
3 Μετεγχειρητική αναλγησία
16/05/2020 10:00-12:00 Βασιλεία Νύκταρη
4 Διαταραχές αιμόστασης στο τραύμα
23/05/2020 10:00-12:00 Βασιλεία Νύκταρη
5 Προεγχειρητικός έλεγχος - βελτιστοποίηση
30/05/2020 10:00-12:00 Ελισάβετ Αστυρακάκη
6 Μετεγχειρητικές επιπλοκές και πώς να τις αντιμετωπίσουμε
06/06/2020 10:00-12:00 Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου
7 Πρωτόκολλα ταχείας μετεγχειρητικής ανανήψεως (Fast Track Surgery)
13/06/2020 10:00-12:00 Χρ. Αγαλιανός

SSC204 - Ο Χειρουργικός Ασθενής στη ΜΕΘ_ΜΑΦ
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
2 Σήψη-σηπτική καταπληξία, Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων
12/03/2022 14:00-16:00 Αικ. Βαπορίδη
3 Ο χειρουργικός ασθενής με αιμοδυναμική αστάθεια – Χορήγηση υγρών: που, ποια και πότε
19/03/2022 14:00-16:00 Αθ. Πρόκλου
5 Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (ΜΕΜΑ) –Βασικές αρχές / Ο ρόλος του ΜΕΜΑ στην αντιμετώπιση της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας σε χειρουργικούς ασθενείς,Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια στον χειρουργικό ασθενή - Παθοφυσιολογία - Αντιμετώπιση
02/04/2022 14:00-16:00 Ευμ. Κονδύλη
6 Ο εγκαυματίας ασθενής στην ΜΕΘ
09/04/2022 14:00-16:00 Χαρ. Ψαρολογάκης
7 Σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος - Παθοφυσιολογία - αντιμετώπιση
16/04/2022 14:00-16:00 Ευαγγ. Ακουμιανάκη

SSC205 - Επαγγελματική Ανάπτυξη στις Χειρουργικές Επιστήμες
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Διαχείριση παραπόνων και αναφορών
11/04/2020 14:00-16:00 Παναγής Λυκούδης
2 Πώς να διδάσκω και να εκπαιδεύω (Teaching & Training)
02/05/2020 14:00-16:00 Κ Λασιθιωτάκης
3 Εκφοβισμός, παρενόχληση, διακρίσεις και ισότητα στη χειρουργική
09/05/2020 14:00-16:00 Κ Λασιθιωτάκης
4 Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, Γνώση της κατάστασης, Λήψη αποφάσεων
23/05/2020 14:00-16:00 Ιω. Γερογιάννης
5 Επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας, Αποτελεσματική ομαδική εργασία
23/05/2020 16:00-18:00 Ιω. Γερογιάννης
6 Εργαστηριακή άσκηση: Πότε και γιατί οι γιατροί έρχονται αντιμέτωποι με το νόμο
30/05/2020 14:00-16:00 Εύη Γκιόγκη, Κ. Λασιθιωτάκης
7 Διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, Ανακοίνωση δυσάρεστων νέων
06/06/2020 14:00-16:00 Δ. Σχίζας

SSC206 - Εργαστήριο Απεικόνισης Κοιλιάς
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Η βασική ακτινολογία στα επείγοντα
05/03/2022 12:00-14:00 Α. Καραντάνας
2 Oξεία κοιλία σε παιδιά και εφήβους
12/03/2022 12:00-14:00 Μ. Ραϊσάκη
3 Οξύ άλγος δεξιού υποχονδρίου και επιγαστρίου
19/03/2022 12:00-14:00 Χ. Φαφλιά
4 Τραυματικές κακώσεις άνω κοιλίας
26/03/2022 12:00-14:00 Μ. Κλώντζας
5 Aπεικονιστική σταδιοποίηση και μετά θεραπεία επανασταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού
02/04/2022 12:00-14:00 Σ. Γκουρτσογιάννη
6 Φλεγμονώδεις νόσοι, ισχαιμία και νεοπλασίες του εντέρου
09/04/2022 12:00-14:00 Μ. Δασκαλογιαννάκη
7 Νεοπλασίες ήπατος/παγκρέατος
16/04/2022 12:00-14:00 Ε. Βασσάλου

SSC207 - Ελάχιστες Επεμβατικές Τεχνικές στην Ορθοπαιδική
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες
1 Αρχές – διεγχειρητική ακτινοσκόπηση
13/03/2021 12:00-14:00 Θ. Τοσουνίδης
2 Τραύμα
20/03/2021 12:00-14:00 Θ. Τοσουνίδης
3 Σπονδυλική Στήλη
27/03/2021 12:00-14:00 Α. Χατζηπαύλου
4 Αρθροπλαστικές
03/04/2021 12:00-14:00 Β. Νικολάου
5 Αρθροσκοπήσεις
10/04/2021 12:00-14:00 Ν. Γαλάνης
6 Ποδοκνημική και άκρος πόδας
17/04/2021 12:00-14:00 Α. Μαυρογένης
7 Ογκολογία
24/04/2021 12:00-14:00 Α. Μαυρογένης

SSC208 - Κλινικο-παθολογοανατομικές συζητήσεις στην Ογκολογία της Κοιλιάς
# τίτλος διάλεξης ημ/νία, ώρα διδάσκοντες

ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος