Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
15 Οκτ 2020
Πίνακας επιτυχόντων 2020

16 Απρ 2020
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2020-2021

28 Noε 2019
Νέες σελίδες υπενθύμισης συνθηματικού για φοιτητές και διδάσκοντες

27 Σεπτ 2019
Πίνακας επιτυχόντων 2019

2 Σεπτ 2019
Πρόγραμμα μαθηματών του ΠΜΣ
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Επικοινωνία

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Τ.Θ. 2208
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
2810 39 4526
postgradsecr@med.uoc.grανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019