Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
25/04/2024 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2024-2025
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Επικοινωνία


Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Τ.Θ. 2208
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
2810 39 4526
postgradsecr@med.uoc.grανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος