Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
25/04/2024 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2024-2025
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Πολιτική ποιότητας / Quality policy

χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης του ΠΜΣ


το σύστημα διαχείρισης του ΠΜΣ στις "Χειρουργικές Επιστήμες" είναι συμβατό με προδιαγραφές και χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, συγκεκριμένα:
  • αποτελεί αυτόνομο έργο λόγου: αναπτύσσεται με χρήση των βασικών γλωσσών διαδικτυακού προγραμματισμού διεπαφής χρήστη, διάδρασης χρήστη και μεσισμικού οι οποίες διδάσκονται στα αντίστοιχα μαθήματα των Τμημάτων Πληροφορικής πράγμα που σημαίνει ότι οι δυνατότητες για ανάπτυξη και επέκταση μεγιστοποιούνται
  • δεν εξαρτάται από κάποια άδεια χρήσης: ως εκ τούτου αποτελεί ιδιοκτησία του συγγραφέα και επιτρέπει πλήρη διαχείριση του πηγαίου κώδικα και του υφιστάμενου συστήματος
  • δεν επιβαρύνει με κόστος: ως εργαλείο που δημιουργήθηκε από εμάς, δεν κοστίζει η χρήση του ενώ φιλοξενείται στο κέντρο δικτύων και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνει με υλικό, επεξεργαστικές απαιτήσεις καθώς και τις αντίστοιχες ανθρώπινες φροντίδες τη Σχολή
  • είναι σύμφωνο με τις βασικές αρχές διάδρασης: όπως αυτές διάσκονται στα τμήματα πληροφορικής στη χώρα μας. Κύριες προδιαγραφές η απλότητα και η φιλικότητα στη χρήση κατά απαίτηση των χρηστών καθώς και η προσαρμοστικότητα του περιβάλλοντος για όλων των τύπων συσκευές
  • απλοποίηση περιπτώσεων χρήσης: υποστηρίζεται πιστοποίηση διαφορετικών κατηγοριών χρηστών και απλοποίηση ρκετά περίπλοκων περιπτώσεως χρήσης για παράδειγμα διαδράσεις όπως πιστοποίηση χρηστών με ιδρυματικό email και απλό συνθηματικό, ανάκτηση συνθηματικού για χρήστες, διαχείριση διαλέξεων, μεταφόρτωση υλικού, μεταξύ άλλων

χρήση για το έτος 2023εικ 1: αριθμός εξυπηρετούμενων χρηστών

εικ 2: οι σελίδες με τη μεγαλύτερη προσπέλαση

εικ 3: προσπέλαση (είδος, τοποθεσία)

εικ 4: τρόπος προσπέλασης για νέους χρήστες

ανάπτυξη από Μιχάλης Καλοχριστιανάκης, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος