Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
12/05/2023 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2023-2024
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης του ΠΜΣ

 • ανάπτυξη με χρήση βασικών γλωσσών προγραμματισμού
 • πλήρης διαχείριση κώδικα και συστήματος
 • φιλοξενία συστήματος στο κέντρο δικτύων
 • σχεδιασμός με γνώμονα την απλότητα και τη φιλικότητα στη χρήση κατά απαίτηση των χρηστών
περιπτώσεις χρήσης
 • χρήστες (φοιτητές)
  • πιστοποίηση χρηστών με ιδρυματικό email και απλό συνθηματικό
  • ανάκτηση συνθηματικού για χρήστες
 • διδάσκοντες
  • διαχείριση διαλέξεων
  • μεταφόρτωση υλικού
 • γραμματείς: μεταφόρτωση προκύρηξης

ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος