Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Χειρουργικές Επιστήμες

Nέα
12/05/2023 νέο
Aναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη του ΠΜΣ για το έτος 2023-2024
το Π.Μ.Σ. εν συντομία
Χειρουργική ή Ορθοπεδική κατεύθυνση

Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

Διαλέξεις στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Προκηρύξεις


Προκήρυξη 2023-2024, τελευταία ενημέρωση: 2023-05-12
Προκήρυξη 2022-2023, τελευταία ενημέρωση: 2022-05-18
Προκήρυξη 2021-2022
Προκήρυξη 2020-2021
Προκήρυξη 2019-2020

ανάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019 - χαρακτηριστικά του συστήματος